Udviklingsstøtte

Få støtte til dit animationsprojekt

Frederic TV

Har du et kreativt spil- eller animationsprojekt som du mangler midlerne til at sætte i gang? 

Hos Open Workshop kan du søge støtte på op til 25.000 DKK til dit animations-eller spilprojekt. 

For at ansøge skal du have et dansk CPR-Nummer, eller dit projekt skal være forankret i Danmark gennem et dansk produktionsselskab. Du kan søge som enkeltstående kunstner, og projektet behøver ikke at have tilknyttet en producer eller et produktionsselskab.

Du behøver ikke bosætte dig i Viborg for at søge udviklings/produktionsstøtte.

Det er kun muligt at søge økonomisk støtte ved Open Workshop én gang per projekt – du kan altså ikke søge produktionsstøtte hvis du allerede har modtaget udviklingsstøtte. Du kan dog søge residency til både udvikling og produktionen af dit projekt.

 

Retningslinjer 

 • Frist: primo eller medio februar, maj, august og november 

 • Du kan søge om op til 25.000 kr. i udviklings- eller produktionsstøtte. Der kan kun ansøges om op til 25.000 DKK til et projekt én gang. 

 • Ved ansøgning om økonomisk støtte, skal du have et dansk cpr. nummer, eller dit projekt skal være tilknyttet et dansk produktionsselskab. 

Ansøgningsproces 

Ansøgningen: 

 • Indsend din ansøgning inden deadline. Der kan ansøges om en plads i vores residency på en periode fra 2-6 måneder. Økonomisk støtte kan søges på op til 25.000 kr., hvis du har et dansk cpr. nummer, eller dit projekt er tilknyttet et dansk produktionsselskab. Du kan vælge kun at søge om økonomisk støtte. 

 • Der ansøges via link herunder, som leder dig til vores portal nemStudie.dk.Hvis ansøgningen er mangelfuld afvises den øjeblikkeligt.

 • En Open Workshop medarbejder sender ansøgningsmaterialet til den eksterne filmkonsulent.

 • Den eksterne filmkonsulent læser ansøgningerne og formulerer skriftlig feedback til ansøgerne. 

 • Vores konsulenter mødes med den eksterne filmkonsulent og gennemgår ansøgningerne, konsulentens noter samt støttetilsagn og afslag.

 • Senest fem uger fra ansøgningsfristen sender vi støttetilsagn eller afslag via mail ud til dig, der har ansøgt.

 • Et støttetilsagn kan være enten et residency og/ eller en udviklings- eller produktionsstøtte afhængigt af, hvad du har ansøgt om.

 • Tilgodeses din ansøgning om et residency i Open Workshop, lægger vi sammen en plan for dit forløb kort efter din ankomst.

 • Får du afslag, sendes den eksterne filmkonsulents skriftlige feedback med.

 • Det videre forløb herfra aftales med Open Workshops filmkonsulent.

 • Det er muligt at have en konsulent tilknyttet sit projekt gennem sit residency, som løbende kan give feedback. En konsulent kan benyttes 1-2 timer hver 3 uge igennem dit forløb. 

Ansøg her

Ansøgningskrav

 • Udfyldt ansøgningskema
 • CV
 • Budget (påkrævet hvis du søger økonomisk støtte) 
 • Projektmateriale

Ansøgningsskema findes nederst på siden under "Materialer"

Deadline

 • 2. februar 2024 KL 12:00
 • 3. maj 2024 KL 12:00
 • 9. august 2024 KL 12:00
 • 1. november 2024 KL 12:00 

Der er ansøgningsoptag i februar, maj, august og november. 

 

Ansøg om udviklingsstøtte