Færdigmeld

Færdigmeld dit projekt i Open Workshop

The TOBOS, Tobias Rud

Når dit projekt er færdigt og udgivet er du ansvarlig for at informere Open Workshop og sende os en kopi af materialet.

Alt materiale, der er produceret i forbindelse med et projekt der er støttet af Open Workshop, skal klart indeholde The Animation Workshops logo og angive, at det er produceret med støtte fra Open Workshop. Brug følgende sætning, når du krediterer Open Workshop: "Støttet af Open Workshop-afdelingen i Animation Workshop".

Akkreditering skal altid følge projektet. Det er ansøgerens ansvar at sikre sig, at enhver tredje part respekterer dette.

Ansøgeren er ansvarlig for at holde Open Workshop-personalet informeret om den aktuelle status for projektet, mens denne var en del af Open Workshop og derudover opdatere Open Workshop-personalet om projektet efter afsluttet ophold. Derudover skal ansøgeren pligtaflevere til Det Danske Filminstitut senest seks måneder efter færdiggørelsen.