Færdigmeld

Færdigmeld dit projekt i Open Workshop

The TOBOS, Tobias Rud

Når dit projekt er færdigt og udgivet, er du ansvarlig for at informere Open Workshop og sende os en kopi af materialet. 

Alt materiale, der er produceret i forbindelse med et projekt, der er støttet af Open Workshop, skal klart indeholde Open Workshops logo og angive, at det er produceret med støtte fra Open Workshop.  

Akkreditering skal altid følge projektet. Det er ansøgerens ansvar at sikre sig, at enhver tredje part respekterer dette. 

Ansøgeren er ansvarlig for løbende at holde Open Workshop personalet informeret om den aktuelle status for projektet. 

Som et led i din færdigmelding, skal du også pligtaflevere din film til DFI’s filmarkiv senest seks måneder efter færdiggørelsen.