Supplerende Støtte

Få supplerende støtte til din film

Niels Andersen Dolmer Lily

Supplerende støtte er til dig, der allerede har støtte fra ét filmværksted, men som mangler produktionsudstyr eller faciliteter, som det pågældende værksted ikke kan tilbyde. 

 

Ansøgningsprocedure 

Mulighed 1: Du har støtte fra Open Workshop og ønsker supplerende støtte fra Aarhus, Odense eller København. 

  • Tag kontakt til os og begrund, hvad du skal bruge af udstyr eller faciliteter til dit projekt, som Open Workshop ikke ligger inde med i din produktionsperiode. 

  • Hvis din begrundelse accepteres, tager vi kontakt til det værksted, du ønsker supplerende støtte fra. 

  • Det supplerende støtteværksted beslutter selv, om der gives støtte eller afslag. 

  • Hvis du får supplerende støtte, aftaler du selv støttevilkårene med det pågældende værksted. Disse må ikke konflikte med vores støttevilkår. Læs derfor dine støttevilkår grundigt igennem først.  

Mulighed 2: Du har støtte fra Aarhus, Odense eller København og ønsker supplerende støtte fra Open Workshop. 

  • Tag kontakt til dit støtteværksted og begrund dit ønske om supplerende støtte. 

  • Hvis dit støtteværksted godkender din anmodning, skal dit støtteværksted give os besked. 

  • Hvis vi kan imødekomme dine udstyrsønsker, sender vi dig et ansøgningsskema, støttevilkår og støttetilsagn til underskrift. 

  • I støttetilsagnet forpligter du dig til at kreditere os med logo i din film. 

 

Kontakt Produktionsleder Marie-Louise Højer Jensen for yderligere information.  

Kontakt

MLHJ

Marie-Louise Højer Jensen

Produktionsleder

T: +45 87 55 49 64

E: mlhj@via.dk